Informatiepagina

Deze pagina geeft een beschrijving van de verschillende pagina's op deze verkiezingswebstek, hoe je hier kan navigeren en welke resultaten hier beschikbaar zijn .

Sluiten

Inhoud
/ Waarvoor gaan we kiezen?
/ Publicatie van de resultaten
/ Startpagina
/ Kandidatenlijsten
/ Populairste Kandidaten
/ Kandidaat Zoeken
/ Statistieken
/ Navigatie
/ Lijstresultaten
/ Voorkeurstemmen
/ Gemeente Zoeken
/ Stand Stemopneming
/ Entiteiten

 

Waarvoor gaan we kiezen?

Op 14 oktober 2012 worden de verkiezingen voor de gemeenteraden georganiseerd.

topTop van deze pagina

Publicatie van de resultaten

De resultaten die op deze webstek getoond worden, komen uit een centrale databank waarin alle kiesresultaten opgeslagen worden.

Deze databank voert ook alle nodige berekeningen uit zoals het berekenen van het percentage en de zetelverdeling.

De resultaten worden continu in de databank ingegeven. Zodra er veranderingen zijn, worden de pagina’s op deze webstek vernieuwd om zo snel mogelijk deze nieuwe resultaten te tonen. Hiermee zit je op de eerste lijn om de verkiezingsuitslag te kennen.

     
topTop van deze pagina

Navigatie

De verschillende methoden om op deze webstek te navigeren worden hieronder beschreven.

De startpagina van een verkiezing heeft een directe link naar de lijstresultaten van alle gemeenten en je vindt meteen ook naast elke entiteit een indicatie van de stand van de telling.

Een ander handig hulpmiddel is de geografische kaart in het linkerpaneel. Met deze kaart opent u altijd de grafische lijstresultaten van de gemeente dat u geselecteerd heeft.

Het linkerpaneel bevat ook rechtstreekse links naar de andere gegevens van deze webstek over de verkiezingen van 14 oktober 2012, zoals de voorkeurstemmen of de stand van de telling.

Een volgende navigatiemethode is het “kruimelpad” bovenaan de pagina. Dit maakt het makkelijk om gewoon een niveau hoger te gaan in de navigatiestructuur tot de startpagina van deze verkiezingswebstek.

Als laatste hulpmiddel zijn er, afhankelijk van de pagina, keuzemenu’s, die u toelaten om meteen een keuze te maken uit de verschillende mogelijkheden, zoals gemeenten of kandidaten.

topTop van deze pagina

Entiteiten

Met entiteiten worden op deze site de verschillende verdelingen bedoeld die noodzakelijk zijn voor de goede organisatie van de verkiezingen. Dit zijn de gemeenten. Op deze site kan je de resultaten van deze verschillende entiteiten raadplegen.

De resultaten van afzonderlijke telbureaus zijn evenwel niet beschikbaar.

topTop van deze pagina

Lijstresultaten

Deze pagina’s geven het aantal stemmen, het percentage en het aantal zetels (indien toepasselijk) weer dat de verschillende partijen behaald hebben. De partijen worden gesorteerd per kiesnummer. De partij met het laagste kiesnummer komt bovenaan.

Indien het icoon verschijnt naast een lijst, dan kan je door op het icoontje te klikken naar de voorkeurstemmen van die partij gaan. Dit icoontje verschijnt enkel indien er voorkeurstemmen bestaan op het getoonde niveau.

De resultaten zijn beschikbaar in grafieken of tabellen. U kan makkelijk wisselen tussen de resultaten in grafische of tabelvorm door op de knop ‘Grafische Voorstelling’ of ‘In Cijfers’ te klikken.

In de functie ‘Gemeente zoeken’ vindt u een alfabetische lijst van alle gemeenten met een rechtstreekse link naar de resultaten.

Zoals alle dynamische pagina’s worden ook deze pagina’s vernieuwd zodra er nieuwe gegevens binnenkomen.

topTop van deze pagina

Kandidatenlijsten

De verschillende lijsten met de kandidaten zijn reeds beschikbaar ongeveer twee weken voor de verkiezingsdatum. Op deze pagina’s met de kandidatenlijsten worden ook de voorkeurstemmen gepubliceerd.

Er zijn drie manieren om naar deze pagina’s te gaan.

De eerste manier kan u gebruiken als u de naam van een kandidaat kent. Door op de functie ‘Kandidaat zoeken’ in het linkerpaneel te klikken, komt u op de pagina met een alfabetische lijst van alle kandidaten. Daar ziet u meteen op welke lijst en in waar de kandidaat opkomt, en is er een link naar de voorkeurstemmen voor de partij van deze kandidaat beschikbaar.

De overzichtspagina heeft een directe link naar de voorkeurstemmen. De partij met het laagste kiesnummer van de gekozen entiteit wordt getoond. Met behulp van de keuzelijst kan je dan makkelijk naar de voorkeurstemmen van een andere partij in dezelfde entiteit gaan.

De derde manier is om eerst via de ‘Lijstresultaten’ te navigeren naar de kieskring van uw keuze. Daar vindt u, naast de naam van een partij, een icoon dat u naar de voorkeurstemmen van de gekozen partij brengt.

topTop van deze pagina

Voorkeurstemmen

Deze pagina’s tonen de voorkeurstemmen van een partij, wie er verkozen is en de rangschikking van de opvolgers (kolom V).

De telstatus juist boven de resultaten geeft de vooruitgang weer van de stemopneming. De opmerking ‘Cijfers zijn onder voorbehoud’ wordt getoond, wanneer er nog fouten zijn in de huidige telling of indien de telling nog niet compleet is.

De kolom met het ‘%’ toont de verhouding tussen het aantal verkregen voorkeurstemmen voor de kandidaat en het totaal aantal voorkeurstemmen verkregen door alle kandidaten van dezelfde lijst.

Via de keuzemenu’s kan u het resultaat van een andere entiteit of van een andere lijst zien of terug gaan naar de overzichtspagina.

Zoals alle dynamische pagina’s worden ook deze pagina’s vernieuwd zodra er nieuwe gegevens binnenkomen.

topTop van deze pagina

Startpagina

Deze dynamische pagina toont meteen welke gemeenten nieuwe resultaten hebben doorgegeven, en bevat directe links naar de resultaten van alle verschillende entiteiten.

Naast elke entiteit is er ook een indicatie van de stand van de telling van de betreffende entiteit (volledig, gedeeltelijk of nog geen resultaten) .

Populairste Kandidaten

Hier vindt u de rangschikking van de 50 populairste kandidaten. De kandidaten zijn gerangschikt naar het hoogst aantal verkregen voorkeurstemmen of naar de hoogste populariteit in hun kieskring (%).

Merk op dat deze rangschikking al opgemaakt wordt nog voor dat de telling volledig is. De haakjes rond de cijfers duiden aan dat er nog een laatste controle moet uitgevoerd worden op deze cijfers.

De laatste kolom toont de plaats van voordracht van de kandidaat.

Zodra er nieuwe gegevens binnenkomen worden deze pagina’s vernieuwd.

topTop van deze pagina

Gemeente Zoeken

Hieronder vindt u een alfabetische lijst van de gemeenten. De gemeenten zijn opgesplitst per beginletter. Klik op de juiste onderverdeling om jouw gemeente te vinden.

De icoons zijn een link naar de resultaten van het kanton voor de desbetreffende verkiezingen.

Verkiezing

Icoon

 

Gemeente

 
topTop van deze pagina

Kandidaat Zoeken

Hieronder vindt u een alfabetische lijst van alle kandidaten. Klik op de naam van de kandidaat om diens voorkeursstemmen te kennen. De tabel duidt ook aan in welke plaats de kandidaat voorgedragen werd.

Klik op de beginletter van een kandidaat om de juiste pagina te openen.

Voor elke kandidaat worden de volgende gegevens getoond:

  • De naam (klikken op de naam brengt u naar de voorkeurstemmen van zijn partij op de plaats)
  • Het geslacht (Man of Vrouw)
  • De lijst waarop de kandidaat voorgedragen werd
  • De plaats waar de kandidaat voorgedragen werd.
topTop van deze pagina

Stand Stemopneming

Deze pagina’s tonen de stand van de stemopneming, ofwel via een overzicht, ofwel gedetailleerd per gemeente.

De kaart is de makkelijkste manier om snel een overzicht te krijgen. Elke gemeente wordt ingekleurd naarmate de stemopneming vordert.

Daarnaast zijn er ook de pagina’s waarop per gemeente getoond wordt hoeveel reeds geteld is en wanneer de laatste resultaten van dat gemeente zijn binnengekomen. Elk van deze pagina’s toont andere gemeenten:

  • Alle gemeenten: Deze pagina toont alle gemeenten, of er resultaten van bekend zijn of niet.
  • Getelde gemeenten: Deze pagina toont enkel de gemeenten die volledig geteld zijn.
  • Gemeenten zonder resultaten: Deze pagina toont enkel de gemeenten waarvan nog geen resultaten zijn binnengekomen.
  • Gemeenten met gedeeltelijke uitslagen: Deze pagina toont enkel de gemeenten die gedeeltelijke resultaten hebben doorgegeven.
  • Gemeenten met nieuwe resultaten tijdens de laatste 30 minuten: Deze pagina toont de gemeenten die tijdens de laatste 30 minuten nieuwe resultaten hebben doorgegeven.

Zoals alle dynamische pagina’s worden ook deze pagina’s vernieuwd zodra er nieuwe gegevens binnenkomen.

topTop van deze pagina

Statistieken

Deze pagina’s tonen enkele statistische gegevens betreffende de kandidaten, zoals de gemiddelde leeftijd en de man-vrouw vertegenwoordiging op de lijsten.

Deze gegevens worden getoond voor de alle kandidaten en ook voor de aparte groepen van mannen en vrouwen.

Deze statistieken worden berekend per partij (statistieken per lijst) of voor een bepaalde plaats van voordracht (statistieken per entiteit).

Onderaan worden ook nog de jongste en de oudste van de kandidaten in de huidige verkiezing getoond.

topTop van deze pagina

 

Sluiten